With REAL X


Cùng nhau phát sóng trong cùng một khu vực!

Gần đây, ngày càng có nhiều người thực hiện các hoạt động của câu lạc bộ.


Bạn có thể chia sẻ cùng sở thích và hòa hợp với người khác, nhưng đôi khi khó có thể tham gia vì thời gian và địa điểm bị hạn chế.


Đối với bạn những người sống cùng một khu vực và có cùng sở thích, DNF-K đang cố gắng tạo ra một cộng đồng địa phương an toàn hơn và vui vẻ hơn.


Liên lạc với người dùng Real X2 bằng Realal X2 tương ứng với kênh được gán cho từng vùng.


Với Real X, hãy trải nghiệm một khoảnh khắc đặc biệt để khám phá lại những điều quý giá trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

floating-button-img